Maliarska tvorba

Maliarska tvorba Violety Bázlik Královej sa formovala v období, kedy sa v európskom umení stretali podnety východoeurópske a zá- pa­­­­­doeurópske. Z rodné- ho Bulharska si do svojej tvorby priniesla takmer byzantskú interpretáciu maľby, ktorá sa počas jej štúdií v intelektuálnej atmosfére Prahy stretla s najnovšími podnetmi nemeckej variácie Neue Wilde, tzv. Nových divých a talianskej Transavantgardy. Už v počiatočných maliarskych dielach si však našla svoju cestu, vytvárala si vlastný výtvarný názor a budovala si osobitý štýl, ktorý je originálnou zmesou východu a západu. Zo štúdií si odniesla zmysel pre dobre budovanú kompozíciu a jasnosť i presnosť vymedzených tvarov, ktoré vie citlivo zdôrazniť pevne vedenou linkou.

 

Neskoršia tvorba Violety Bázlik Královej na konci deväťdesiatych rokov až po súčasnosť sa však mení, vyznačuje sa vzácnym spojením postmodernistických tendencií a istým návratom k jednotlivým obdobiam dejín umenia. V jej umeleckom prejave sa spája americká gestická maľba 40-tych rokov s nemeckým expresionizmom 20-tych rokov minulého storočia. V mnohých dielach sa snažila zachytiť širokú škálu podnetov, ktorú súčasná doba prináša s množstvom informácií. Pretavuje ich do sugestívneho farebného výrazu, metaforickej reči a imaginatívnej hry symbolov a znakov. V maľbe sprítomňuje silné emocionálne zážitky a inšpirácie z fauny a flóry, ktoré ukladá do rozmanitých rovín, vrství ich, obmieňa a prekrýva. Sú symbolom významového kontrastu zmyslového a pocitového vnímania človeka. Odvážne farebné tóny nanesené temperamentným maliarskym rukopisom sa prelínajú s dynamicky vedenou líniou najmä v dielach inšpirovaných rôznymi priestorovými modifikáciami. To, že sa zúčastnila na takých medzinárodných projektoch na ktorých spolu s ňou vystavovali výtvarníci z USA, Kanady, Ruska, Ukrajiny, Portugalska, Španielska a Nemecka nebola náhoda. Na týchto výstavách ako Priestorové príťažlivosti, Premeny živlov, Chaos – Kozmos (všetko v Aircraft Gallery, Bratislava, Praha, Moskva, Kyjev) zaujala svojim dynamickým rukopisom a dramaticky interpretovaným motívom. Jej ťahy štetca akoby vystupovali z plochy obrazu, ktorý sa pred nami otvára, no čoskoro mizne v spleti jasných a kontrastných odtieňov farieb. Violeta Bázlik Králová nám ich však často tajomne prekryje alebo jemne premaľuje, akoby si rozmyslela, či nám zvolený motív chce vôbec ukázať. Predstavy a sny si taktiež necháva zakliate v bohato nanesených farbách a líniách, ktoré napĺňajú takmer kozmický obrazový priestor.

 

Tajomná hra súčasného sveta, jeho metamorfózy a neustále dialógy s človekom modernej doby sú prirodzenou súčasťou bohatej maliarskej tvorby Violety Bázlik Královej. Je len prirodzené, že svojou tvorbou zaujala galeristov nielen doma, ale najmä v zahraničí. Vystavovala v rámci viacerých významných medzinárodných projektov, ale aj v súkromných galériách v San Franciscu, Toronte, Leedsi, Tours, Linzi, Prahe, Bratislave a prirodzene v rodnej Sofii.

 

Violeta Bázlik Králová sa narodila v Sofii, Bulharsko. V roku 1983 dokončila štúdium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (UMPRUM) v Prahe, Česká republika. Od roku 2011 je predsedníčkou Spoločnosti voľných výtvarných umelcov pri Slovenskej výtvarnej únii v Bratislave. Žije a tvorí v Bratislave.

 

PhDr. Dagmar Srnenská, PhD.

Výtvarná teoretička