Biografia

Narodila sa v Sofii (Bulharsko). V rokoch 1965 - 69 študovala na strednej textilnej škole v Sofii. V rokoch 1977 - 83 študovala na svetoznámej Vysoké škole uměleckoprůmyslové (VŠ UMPRUM) v Prahe.

V rokoch 1983 – 89 venovala sa voľnej maliarskej tvorbe a súbežne aj voľnej tvorbe v oblasti textilu a odevného návrhárstva. V roku 1989 zakladá vlastnú súkromnú výtvarnú návrhársku firmu pôsobiacu pod značkou Violette, resp. otvára v Bratislave predajňu tejto úspešnej firmy. Zúročuje originalitu a jedinečnosť v koncepcii konštrukcie a tvarov, strihov vytváraných modelov, uplatňuje prvok výtvarných aplikácií netradičných materiálov, avšak aj variabilitu rôznych textilných techník a prvky ručnej maľby.

Aktívne realizuje početné samostatné, resp. zúčastňuje sa významnejších kolektívnych módnych prehliadok doma i v zahraničí. Violeta Králová je zároveň prítomná, známa, ba skutočne už nezabudnuteľná aj ako aktér mediálneho života Slovenska.

Po roku 2005 sa opätovne začína venovať voľnej maľbe, avšak aj maľbe v architektúre. Zúčastňuje sa zároveň na kolektívnych výtvarných výstavách a realizuje pozoruhodné samostatné výstavy, ktoré oživujú temperament a invenčnosť, avšak vplývajú aj na širšie, medzinárodné dimenzie a tvorivé spojenia nášho umenia so zahraničím. Voľnej maľbe sa s plnou intenzitou začala venovať, resp. zúčastnila sa Medzinárodného maliarskeho plenéru v Mojmírovciach, v roku 2006.

Jej súčasná tvorba znamená výrazný posun a rozvinutie dekoratívnych princípov voľnej maľby, ktorá je však aj akýmsi protestom voči statickosti vývinu, a to napríklad aj pripomenutím psychológie a asociatívnosti tvorby J. Miróa či V. Kadlinského. Ale napríklad aj pritakaním všetkým tým, ktorí hľadajú nové cesty vývinu. Aktualizuje možnosti maliarskeho videnia sveta, ale zároveň i výrazovosť a možnosti žánrov ako zátišie, akt, imaginárny portrét. Ba aj tie rozmery tvorby ako pocta odkazu, inšpirácia a osobnosť, a najmä hodnotovosť výtvarných kvalít a tradícií.