Violeta Bázlik Králová
akademická maliarka

Violeta Bázlik Králová

Violeta Bázlik Králová sa narodila v Sofii, Bulharsko. V roku 1965 – 1969 študovala na Strednej textilnej škole v Sofii a v rokoch 1977 - 1983 na pražskej Vysokej škole umeleckého priemyslu.