Violeta Bázlik Králová
akademická maliarka

Violeta Bázlik Králová

Violeta Bázlik Králová sa narodila v Sofii, Bulharsko. V roku 1965 – 1969 študovala na Strednej textilnej škole v Sofii a v rokoch 1977 - 1983 na pražskej Vysokej škole umeleckého priemyslu.

Vystavovala v bulharských inštitútoch vo Varšave a Bratislave, v Slovenskom kultúrnom inštitúte v Prahe a Budapešti, na Salónoch Spoločnosti voľných výtvarných umelcoch a Bienálach voľného výtvarného umenia. Je prirodzené, že svojou tvorbou zaujala galeristov nielen doma, ale aj v zahraničí.

Najdôležitejším aspektom maliarskeho prejavu nie je len vyjadrenie formy, predmetnej alebo abstraktnej, ale podstatný je obsah, emocionalita a vnútorné pôsobenie v interpretovanom diele.

V maľbe sprítomňuje silné emocionálne zážitky a inšpirácie z prírody, hudby, zo vzťahových momentov medzi mužom a ženou. Ukladá ich do rozmanitých rovín, vrství ich, obmieňa a prekrýva. Sú symbolom významového kontrastu zmyslového a pocitového vnímania človeka. Odvážne farebné tóny nanesené temperamentným maliarskym rukopisom sa prelínajú s expresívne vedenou líniou a rôznymi priestorovými modifikáciami.

Na mnohých domácich a zahraničných prezentáciách zaujala svojim dynamickým rukopisom a dramaticky interpretovaným motívom. Jej ťahy štetca akoby vystupovali z plochy obrazu, ktorý sa pred nami otvára, no čoskoro mizne v spleti jasných a kontrastných odtieňov farieb. Často nám ich však tajomne prekryje alebo jemne premaľuje, akoby si rozmyslela, či nám zvolený motív vôbec chce ukázať. Predstavy a sny si taktiež necháva zakliate v bohato nanesených farbách a líniách, ktoré napĺňajú takmer kozmický obrazový priestor.

Vystavovala v rámci viacerých významných medzinárodných projektov v Ankare, Novom Sonči, Békescabe, ale aj v súkromných galériách v Linzi, Moskve, Kyjeve a prirodzene v rodnej Sofii. Jej diela najnovšie môže verejnosť obdivovať v Dubaji, Katare a Kuvajte. Od roku 2011 je predsedníčkou Spoločnosti voľných výtvarných umelcov pri Slovenskej výtvarnej únii v Bratislave.

Text: PhDr.Dagmar Kudoláni Srnenská, PhD. historička umenia